Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học B Phong Thạnh Tây A

Xã Phong Thạnh Tây A
07813866849
c1thbptta.ppl@sobaclieu.edu.vn